FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

PRVÁCKE SÚSTREDENIE

prezenčne na fakulte 12.-14.9.2022

MATEMATIKA:                  riešenia zverejníme 10.9.

INFORMATIKA:

Užitočné linky:

FYZIKA:                          riešenia zverejníme 10.9.

Prebehne plne prezenčne podľa programu.

Svoje programovacie schopnosti si môžete vyskúšať

na testovac.ksp.sk

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE