FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

Stretnutia študentov prvých ročníkov

s garantami študijných programov sa uskutočnia

16.9.2021 od 9:00 nasledovne:

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE